Informujemy, iż projekt pod nazwą „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy "Biały Ząbek" Monika Targalska-Jóźwiak, poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt i zwiększenie zakresu świadczonych usług” został pozytywnie zaopiniowany i oceniony, tym samym gabinet będzie ubiegał się o dofinansowanie zakupu sprzętu i usług ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 

Nazwa inwestycji: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy "Biały Ząbek" Monika Targalska-Jóźwiak, poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt i zwiększenie zakresu świadczonych usług

Całkowita wartość projektu: 50097,10 zł

Kwota dofinansowanie z EFRR: 21040,78 zł

Nazwa beneficjenta: 

"Biały Ząbek" Monika Targalska-Jóźwiak, 95-100 Zgierz, ul. Kolejowa 6

  

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zakup parawanu ochronnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie projektu osłon radiologicznych

Protokół wyboru oferty na parawan ochronny

Ogłoszenie o wszczęciu postępowanie na zakup aparatu RTG

Protokół wyboru aparatu RTG i projektu osłon

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego