Zapytanie ofertowe

1. Zleceniodawca: Monika Targalska-Jóźwiak Gabinet Stomatologiczny „Biały Ząbek” ul. Kolejowa 6, 95-100 Zgierz; tel. +48 605 222 854
2. NIP: 7321876900
3. Regon: 100466965
4. Tytuł projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy "Biały Ząbek" Monika Targalska-Jóźwiak, poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt i zwiększenie zakresu świadczonych usług”, współfinansowany w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
Parawan ochronny, mobilny, jednoskrzydłowy RTG o wymiarach 100/195 – szerokość/wysokość z szybą ołowianą o wymiarach W=30, L=20. Cena powinna zawierać koszt dojazdu (dostawy).
a) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
6. Sposób obliczania ceny (PLN):
Wartość brutto zamówienia zgodnego z punktem 5.
7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) Cena – 100%
Sposób oceny oferty: na podstawie podanego wyżej kryterium, w terminie do 11.09.2012. Informacja o wyniku oceny zostanie przekazana do oferentów w ww. terminie, w formie pisemnej lub elektronicznej. Od wyniku oceny nie przewiduje się procedury odwoławczej.
8. Termin wykonania zamówienia: do 21.09.2012 r.
9. Miejsce i termin składania ofert: 95-100 Zgierz, ul. Kolejowa 6 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 11.09.2012 r.
10. Dodatkowe informacje: w siedzibie zleceniodawcy lub pod nr tel. +48 605 222 854

 Ogłoszenie do pobrania w pliku pdf, kliknij tutaj